balid


ba·líd

png |Bot
1:
uri ng palay at bigas
2:
dahon ng ilahas na buyo var balig
3:
Bot [Hil] kundól.

bá·lid

pnr |[ Kap ]

ba·li·das·yón

png |[ Esp validacion ]

ba·líd·bid

png |Zoo |[ War ]
:
palikpík sa likod.

ba·líd·ha

png |[ Hil ]

ba·lid·há·ron

pnr |Bat |[ Hil ]
:
pinahihintulutan ng batas.

bá·li·dó

pnr |[ Esp valido ]
1:
may batayan : VALID
2:
nagbubunga ng nilaláyong resulta : VALID
3:
may puwersa o bisà : VALID
4:
legal na tinatanggap : VALID
5:
hindi pa pasó o hindi pa umaabot sa petsa ng pagkawala ng bisà : VALID
6:
Pil sa lohika, argumento na may mga kondisyong nagpapahiwatig ng kongklusyon : VALID

ba·lid·yâ

png |[ ST ]
1:
pagpasok sa isang kontrata hinggil sa malayòng lupain
2:
pagpalò ng isang tao gamit ang isang sandata dahil sa gálit
3:
pangangalakal ng huwad na bagay.