bulos


bu·lós

png |[ ST ]
1:
pangunahing kalsada
2:
kasangkapang gamit sa paghahábi
3:
piraso ng damit
4:
pagtagos ng liwanag sa salamin, o paglampas ng hangin sa isang butás-butás na sisidlan
5:
pagtusok sa katawan gamit ang matalas na patalim
6:
Med sakít sa ngalangala
7:
pag-uulit-ulit sa unang pantig ng salita
8:
pagtaliwas sa tamang daan at pagtahak sa mas maikling daan
9:
pangingibabaw ng boses, gaya sa bulós ng isang tinig sa lipon ng umaawit ng maramihan
10:
masamâng babae.

bu·lós

pnd |[ Bik ]

bu·lós

pnr
1:
natapon mula sa butas ng sisidlan
2:
nakatakas ; hindi nakakulong
4:
inubos hanggang wala nang natira ; said na said
5:
ganap na nakabilád o nakaladlád sa hangin, init, at lamig
6:
ganap na nagtitiwala
7:
maramihan at biglang dagsâ.

bú·los

png
1:
dagdag o ulit, karaniwan sa pagkain
2:
dagdag na sahog sa pagluluto
3:
nilikhang buhos ng hangin, gaya sa bulusan
4:
malaking hinawang pook sa gubat
5:
salitâng-ugat ng panibúlos
6:
búhos1 o pagbúhos
7:
8:
[ST] sima sa panghuhúli ng isda
9:
[ST] pagtupad sa hiling
10:
[ST] tamang daan.

bu·ló·san

png |Med |[ Seb ]