bulus


bu·lús

png |[ Kap ]

bú·lus

png |[ Kap ]

bu·lu·sá·kit

png
:
sigasig sa trabaho.

bu·lu·sán

png |[ ST búlos+an ]
:
maliit na ukà o lubak sa daan na likha ng malakas na ulan.

bu·lú·san

png |[ búlos+an ]
:
sa pandayan, ang mekanismong panghihip ng hangin para patuloy na mag-alab ang bága : BUBULÚSAN, SUPLADÓR1

bu·lú·sok

png
1:
paglalandas pababâ ng anumang mula sa himpapawid
2:
paglubog ng paa sa putik
3:
patulis na pagbagsak sa likido ng isang biluhabâng bagay
4:
sagitsit ng palaso o bála sa hangin.

bú·lus-ta·gák

png
:
gatâ ng niyog na labis ang pagkaluto at timplang asin.

bu·lus·wák

png