bungkal


bung·kál

png |[ Bik Hil Kap Mag Seb Tag ]
1:
pag·bung·kál pagtungkab at pagbubukás sa pamamagitan ng puwersa
2:
Agr pag·bu·bung·kál paghukay ng mga bató at paggamit ng asarol o araro para gawing taniman ang lupa
3:
dagdag sa silungan sa gilid ng bahay para sa kainan.

bung·ka·lán

png |Isp |[ Bik ]
:
sumpíng1 var burungkálan

bung·ká·las

png |[ Hil ]

bung·ká·leng

png |Mus |[ Ilk ]
:
instrumento na yarì sa kawayan at katulad.

bung·ka·ló

png |Ana |[ Ilk ]
:
butóng nakakurbang tulad ng kawit.

bung·ka·lô

png |Bot
:
bunga ng halámang bayno.

bung·ká·lo

png |Ark |[ ST ]
:
kahoy na pinagpapatungan ng bigà.

bung·ka·lót

png |Bot
:
halámang tulad ng sitrus at may maasim na bunga.