capacitance


capacitance (ka·pá·si·táns)

png |Ele |[ Ing ]
:
kakayahang mag-ipon ng karga ng elektrisidad Cf C3