c


C, c

1:
ikatlong titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na si
2:
ikatlo sa isang serye o pangkat
3:
Mus unang nota o tono ng diyatonikong eskala ng C major o eskala o key na nakabatay sa nota o tónong ito
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng C o c
5:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawa ang titik C o c.

c (si)

daglat |[ Ing ]

c (si)

symbol |Pis |[ Ing ]
:
bilis ng liwanag sa vacuum.

C (si)

daglat |[ Ing ]

C (si)

png |Com |[ Ing ]
:
tawag sa isang wika ng program.

C (si)

symbol |[ Ing ]
1:
Kem carbon
3:
5:
Mat pamilang na Romano para sa 100.

ca (si ey)

daglat |[ Ing ]

Ca (sí ey)

symbol |Kem |[ Ing ]

cab (kab)

png |[ Ing ]
1:
daglat ng cabriolet

cabal (ká·bal)

png |[ Ing ]
1:
pangkat na may lihim na pakana laban sa isang pamahalaan o tao na nása kapangyarihan
2:
pakana ng naturang pangkatin.

cabana (ka·bá·na)

png |Ark |[ Ing ]

Cabanatuan (ka·ba·na·tú·an)

png |Heg
:
lungsod sa Nueva Ecija.

cabaret (ká·ba·réy)

png |[ Fre ]

Cabarroguis (ka·ba·ró·gis)

png |Heg
:
kabesera ng Quirino.

cabbage (ká·beyds)

png |Bot |[ Ing ]

cabbala (káb·a·lá)

png |[ Ing Heb kabballa ]
1:
sa sinaunang tradisyong Jew, ang mistikong interpretasyon ng Bibliya var cabala
2:
doktrinang esoteriko.

cabin (káb·in, ká·bin)

png |[ Ing ]
1:
maliit na silungán o bahay na karaniwang yari sa kahoy
2:
silid o bahagi ng silid para sa pasahero o tauhan ng sasakyang panghimpapawid o pandagat
3:
natatakpang lalagyan ng kargada sa sasakyang panghimpapawid.

cable (kéy·bol)

png |[ Ing ]
3:
cable TV.

cable car (kéy·bol kár)

png |[ Ing ]

cablegram (kéy·bol·grám)

png |[ Ing ]

cable TV (kéy·bol tí·vi)

png |[ Ing ]
:
sistema ng paghahatid ng progra-mang pantelebisyon sa pamamagitan ng cable : CABLE3

Cabo de Buena Esperanza (ká·bo de bu·é·na es·pe·rán·za)

png |Heg |[ Esp ]
:
Tangos Buena Esperanza.

cabo de vara (ká·bo de vá·ra)

png |[ Esp ]
:
bastonéro2 var kábo

caboodle (ka·bú·del)

png |[ Ing kit and boodle ]
:
ang kabuuan ng lahat.

caboose (ka·bús)

png |[ Ing ]
:
kusina sa barko.

cabriolet (káb·ri·yo·léy)

png |[ Fre ]
:
kompartamento para sa drayber sa tren, crane, at mga katulad Cf CAB1

cacao (ka·káw)

png |Bot |[ Esp ]

cache (kash)

png |[ Ing ]
1:
pook na taguán ng yaman, mahalagang gamit, o armas
2:
ang nakatago rito
3:
Com dagdag o reserbang memory1

cachexia (ka·kék·sya)

png |Med |[ Ing ]
:
pangangayayat dahil sa malubhang karamdamang tulad ng kanser.

cacodyl (ká·ka·díl)

png |Kem |[ Ing ]
:
mabaho, nakalalason, at agad lumiliyab na likido (tetramethyldiarsine), (CH3)2As -As (CH3)2.

cacodylate (ká·ka·di·léyt)

png |Kem |[ Ing ]

cacophony (ka·kóf·o·ní)

png |[ Ing ]

cadastral survey (ka·dás·tral sér·vey)

png |[ Ing ]

cadaver (ka·dá·ver)

png |[ Esp Ing ]

cadence (kéy·dens)

png |[ Ing ]

cadenza (ka·dén·za)

png |Mus |[ Ita ]
:
masalimuot at mahirap na bahagi para sa solong tinig o instrumento, karaniwang nása dulo ng isang aria o pangunahing bahagi ng isang sonata o iba pang mahabàng komposisyon.

cadet (ka·dét)

png |Mil |[ Ing ]

cadette (key·dét)

png |Mil |[ Ing ]
:
kadéteng babae.

Cadiz (ká·dis)

png |Heg
:
lungsod sa Negros Occidental.

cadmium (kád·myum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong elemento na kulay pilak (atomic number 48, symbol Cd ) : KÁDMIYÓ

caduceus (ka·dú·si·yús)

png |[ Ing ]

caesar (sí·zar)

png |Pol |[ Ing ]
1:
titulo ng Romanong emperador
2:
isang awtokrata.

caesarian (si·zár·yan)

pnr |[ Ing ]
1:
patungkol sa caesar
2:
Med nanganak sa pamamagitan ng operasyon.

caesar’s salad (sí·zars sá·lad)

png |[ Ing ]
:
salad na nilahukan ng letsugas, langis ng oliba, katas ng limón, nilagang itlog, at pampalasa.

caesium (sí·syum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong elemento na malambot, reaktibo, at kulay pilak (atomic number 55, symbol Cs ).

caesura (si·sú·ra)

png |[ Ing ]

café (ka·féy)

png |[ Ing Fre ]
2:
maliit na kapihan o restoran.

cafeteria (ka·fi·tír·ya)

png |[ Ing ]

caffeine (ka·fín)

png |Kem |[ Ing ]
:
maputî, kristalina, at mapaklang alkaloyd C8 H10 N4 O2 na nakukuha sa kape at tsaa.

Cagayan (ka·ga·yán)

png |Heg
:
lalawigan sa hilaga ng Filipinas, Rehiyon II.

Cagayan de Oro (ka·ga·yán de ó·ro)

png |Heg
:
lungsod sa Misamis Oriental at kabesera ng lalawigan.

cage (keydz)

png |[ Ing ]

caida (ka·í·da)

png |[ Esp ]
1:
pagkalaglag o pagkadapa var kaída
2:
Ark sa bahay-na-bato, ang espasyo sa pagitan ng hagdan at sala, ginagamit bílang antesala : KAÍDA

Cain (ka·ín)

png |[ Heb Esp ]
:
sa Bibliya, panganay na anak ni Adan at pumatay sa kapatid na si Abel.

cake (keyk)

png |[ Ing ]

cal (kal)

daglat png |[ Ing ]

calabash (ká·la·básh)

png |Bot |[ Ing ]
:
punongkahoy (Crescentia cujete ), laging-lungti ang dahon, namumunga, at matatagpuan sa tropikong America.

calaboose (ká·la·bús)

png |[ Ing ]

caladium (ka·léy·di·yúm)

png |Bot |[ Ing ]
:
korason de-marya.

calamar (ka·lá·mar)

png |Zoo |[ Esp ]

calamine (ká·la·máyn)

png |[ Ing ]
:
kulay pink na pulbos mula sa pinaghalong zinc carbonate at ferric oxide at ginagamit na ungguwento.

calamity (ka·lá·mi·tí)

png |[ Ing ]

calando (ka·lán·do)

pnr |Mus |[ Ing ]
:
marahan at mabagal na tugtog.

Calapan (ka·la·pán)

png |Heg
:
kabesera ng Oriental Mindoro.

Calbayog (kal·bá·yog)

png |Heg
:
lungsod sa Western Samar.

calciferol (kal·sí·fe·ról)

png |BioK |[ Ing ]
:
alkohol ((C28H43)H) na natutunaw sa tabâ, kristalina, at matatagpuan sa gatas, langis mula sa atay ng isda, at katulad ; nalilikha mula sa ultrabiyoletang iradyasyon ng ergosterol ; mabisàng gamot at panlaban sa rickets at iba pang hypocalcemic na sakít.

calcification (kal·si·fi·kéy·syon)

png |Kem |[ Ing ]

calcite (kál·sayt)

png |Kem |[ Ing ]
:
isa sa mga karaniwang mineral, calcium carbonate, CaCO3 matatagpuan sa napakaraming uri ng anyong kristalina ; isang pangunahing sangkap ng batong-apog, marmol, at tisà.

calcium (kál·syum)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na malambot at abuhin (atomic number 20, symbol Ca ) : KÁLSIYÓ

calcium carbonate (kál·syum kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
puti, di-natutunaw na solido at karaniwang nása anyong tisà, apog, marmol, at mga katulad.

calculate (kál·kyu·léyt)

pnd |[ Ing ]

calculation (kal·kyu·léy·syon)

png |[ Ing ]
:
táya1 o pagtáya.

calculator (kál·kyu·léy·tor)

png |[ Ing ]
1:
aparatong elektroniko, ginagamit sa kalkulasyong matematiko : KALKULADÓR
2:
tao o mákináng nagkakalkula : KALKULADÓR
3:
set ng mga talahanayan na ginagamit sa kalkulasyon : KALKULADÓR

calculus (kál·kyu·lús)

png |Mat |[ Lat ]
:
sangay ng matematika hinggil sa differentiation at integrasyon ng mga funsiyon.

calendar (ká·len·dár)

png |[ Ing ]

calender (ká·len·dér)

png |[ Ing ]
:
pamplantsa, may mga rodilyong pampakinis o pampakintab sa tela, papel, at katulad.

calf (kaf)

png |[ Ing ]
1:
Zoo bulô
2:

caliber (ká·li·bér)

png |[ Ing ]

calibration (ka·lib·réy·syon)

png |[ Ing ]

calico (ká·li·kú)

png |[ Ing ]
1:
telang cotton, lalo na ang purong putî
2:
telang cotton na may disenyo.

californium (ká·li·fór·ni·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
elementong transuranic (atomic number 98, symbol Cf ).

caliper (ká·li·pér)

png |[ Ing ]
:
kómpas na kurbado ang paa at ginagamit na pansukat sa diyametro ng mga malanday na lawas.

caliph (ká·lif)

png |Pol |[ Ing ]

call (kol)

pnd |[ Ing ]
1:
tumawag o tawagin
2:
mag-anyaya o anyayahan
3:
tumawag ng pansin
4:
tawagan sa telepono
5:
tanggapin, halimbawa ang isang hámon.

calla lily (ká·la lí·li)

png |Bot |[ Ing ]
:
yerba (Zantedeschia aethiopica ) na may makapal na risoma, may tangkay na 1 m ang habà na nagdadalá sa hugis embudo at maputîng bulaklak : LILY-OF-THE-NILE

call boy (kol boy)

png |[ Ing ]

call center (kol sén·ter)

png |[ Ing ]
:
isang sentralisadong opisina na tumutugon sa mga tawag ng kostumer na nangangailangan ng impormasyon o dumudulog sa reklamo hinggil sa isang produkto o serbisyo ng isang kompanyang multinasyonal.

call girl (kol girl)

png |[ Ing ]

calligraphy (ka·líg·ra·fí)

png |[ Ing ]

calling card (kó·ling kard)

png |[ Ing ]

callous (ká·lus)

png |Med |[ Ing ]
:
varyant ng callus.

callus (ká·lus)

png |Med |[ Ing ]
:
kályo var callous

calm (kam)

pnr |[ Ing ]

calomel (kál·o·mél)

png |Kem |[ Ing ]

calorie (ká·lo·rí)

png |[ Ing ]

calorimeter (ká·lo·ri·mi·tér)

png |[ Ing ]

calorimetry (ká·lo·ri·mi·trí)

png |[ Ing ]

calvary (kál·va·rí)

png |[ Ing ]

Calvary (kál·va·rí)

png |[ Ing ]
:
Kal baryo1

calypso (ka·líp·so)

png |Mus |[ Ing ]
1:
uri ng musikang West Indies na may sabáyang ritmong African
2:
awit o sayaw sa estilong ito.