carbon


carbon (kár·bon)

png |Kem |[ Ing ]
:
di-metalikong elemento (atomic number 6, symbol C ) : KARBÓN3

carbonado (kar·bo·ná·do)

png |[ Por ]
:
itim na uri ng diyamante na ginagamit na pambutas o pamputol.

carbonate (kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
salt ng carbonic acid : KARBONÁTO, KARBONÍTA

carbon copy (kár·bon ká·pi)

png |[ Ing ]
1:
duplikado ng anumang bagay na isinulat o iminakinilya na ginagamitan ng carbon paper
2:
tao o bagay na kamukhangkamukha.

carbon dating (kár·bon déy·ting)

png |Kem |[ Ing ]
:
ang pagtiyak sa gúlang ng isang organikong bagay alinsunod sa proporsiyon ng mga carbon isotope na nilalamán nitó.

carbon dioxide (kár·bon dáy·ok·sáyd)

png |Kem |[ Ing ]
:
gas (CO2) na walang kulay, walang amoy, hindi nasusunog, at nása atmospera.

carbonic acid (kar·bó·nik á·sid)

png |Kem |[ Ing ]
:
mahinàng acid, H2 CO3 na nabubuo kapag tinunaw ang carbon dioxide sa tubig.

carbonization (kar·bo·ni·séy·syon)

png |Kem |[ Ing ]

carbonized (kar·bo·náyzd)

pnr |[ Ing ]

carbon monoxide (kár·bon mó·nok·sáyd)

png |Kem |[ Ing ]
:
walang kulay, walang amoy, at nakalalasong gas (CO) na nabubuo mula sa hindi kompletong pagsunog ng carbon.

carbon paper (kár·bon péy·per)

png |[ Ing ]
:
papel na nababalutan ng solusyon ng carbon na inilalagay sa pagitan ng mga papel upang makagawa ng duplikado : KARBÓN2

carbonyl (kár·bo·níl)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na binubuo ng metal na may halong carbon monoxide, gaya ng nickel carbonyl.