karbon


kar·bón

pnr
:
maitím, tulad ng usok.

kar·bón

png |[ Esp carbón ]
2:
carbon paper
3:
Kem carbon
4:
bára na may uling para sa bombil-ya
5:
brotsang may uling na ginaga-mit upang gawing elektrisidad ang anumang enerhiya.

kár·bo·ná·do

pnr |[ Esp carbonado ]
1:
Kem may carbonate
2:
tostadong inihaw na karne.

kár·bo·ná·to

png |Kem |[ Esp carbonato ]

kár·bo·né·ro

png |[ Esp carbonero ]
1:
gumagawâ o nagtitinda ng uling
2:
minero ng karbon
3:
minahán ng uling.

kar·bó·ni·kó

pnr |Kem |[ Esp carbónico ]
:
naglalamán ng karbon.

kar·bo·ni·pé·ro

pnr |Kem |[ Esp carboní-fero ]
1:
lumilikha ng karbon
2:
tu-mutukoy sa panahong laganap ang mga haláman, tangrib, at batóng apog, na sa paglipas ng panahon ay nábaón sa ilalim ng lupa at na-ging karbon.

kar·bo·ni·sá·do

pnr |Kem |[ Esp carbo-nizado ]
1:
naging karbon sa pama-magitan ng init : carbonized
2:
ginawang karbon : carbonized

kar·bo·ni·sas·yón

png |Kem |[ Esp carbonización ]
:
kalagayan ng pagi-ging karbonisado : carbonization

kar·bo·ní·ta

png |Kem |[ Esp carbonita ]

kar·bo·nó·so

pnr |Kem |[ Esp carbonoso ]
1:
binubuo o naglalamán ng karbon o uling
2:
hinggil o tulad ng karbon o uling.