cell


cell (sel)

png |[ Ing ]
2:
maliit na pangkat na bahagi ng isang malaking pangkat o organisasyon
3:
Bio mikroskopikong estruktura ng mga hayop at halaman na naglalamán ng nuklear at cytoplasmic na materyales na napapaloob sa isang semi-permeable membrane : SÉLULÁ
4:
Zoo isa sa mga bahagi ng pakpak ng kulisap na nahahati ng vein
5:
Ele gamit na nagdadalá ng elektrisidad
6:
lalagyan ng gas sa balloon
7:
pinaikling anyo ng cellular phone.

cellar (sél·lar)

png |[ Ing ]
:
silid na mas mababà sa pantay lupang palapag ng bahay, karaniwang ginagamit sa pag-iimbak ng alak o uling.

cello (tsé·low)

png |Mus |[ Ing Ita ]
:
pinaikling biyolóntsélo.

cellphone (sél·fon)

png |[ Ing ]
:
pinaikling anyo ng cellular phone.

cellular (sél·yu·lár)

pnr |[ Ing ]
1:
mayroong maliliit na kompartment
2:
tumutukoy sa anumang bagay na buhaghag
3:
tumutukoy sa mga selula
4:
may kaugnayan sa sistema ng teleponong mobile na gumagamit ng short range na estasyon ng radyo upang saklawin ang bahagi na binibigyan nitó ng serbisyo.

cellular phone (sél·yu·lár fon)

png |[ Ing ]
:
maliit at portabol na radyo telepono na maaaring makapasok sa cellular na sistemang panradyo Cf CELL7, CELLPHONE

celluloid (sél·yu·lóyd)

png |[ Ing ]
1:
makunat at madalîng magningas na substance, pangunahing binubuo ng cellulose nitrate at alkampor, ginagamit sa paggawa ng pelikula at film sa x-ray at iba pang produkto
2:
film sa pelikula.

cellulose (sél·yu·lós)

png |Bio |[ Ing ]
:
inert na carbohydrate at pinakamahalagang bahagi ng cell wall ng halaman, tabla, cotton, abaka, at papel.

cell wall (sel wol)

png |Bio |[ Ing ]
:
makunat at kung minsan bahagyang matigas na suson na nakapaligid sa ilang tipo ng cell, at nagsisilbing suportang pang-estruktura, proteksiyon, at mekanismong pansalà.