count


count (káwnt)

png |[ Ing ]
1:
bílang2 o pagbibiláng
2:
tao na maharlika at may ranggong katumbas ng konde, countess kung babae.

counter (káwn·ter)

png |[ Ing ]
1:
mahabàng mesa o katulad na estrukturang pinagdarausan ng mga transaksiyon ng isang tindahan, bangko, at iba pa ; o ang anumang katulad na estruktura na ginagamit sa pagsisilbi ng pagkain at iba pa sa isang bar o kapeteriya
2:
tao o bagay na tagabílang.

counter (káwn·ter)

pnr |[ Ing ]

counter- (káwn·ter)

pnl |[ Ing ]
:
kontra, hal countermand.

counterclockwise (káwn·ter·klák·ways)

png |[ Ing ]

counterfeit (káwn·ter·fít)

png |[ Ing ]

counterfeiter (káwn·ter·fí·ter)

png |[ Ing ]

countermand (káwn·ter·mánd)

png |[ Ing ]

counternote (káwn·ter·nówt)

png |[ Ing ]

counterpoint (káwn·ter·póynt)

png |[ Ing ]

counterseal (káwn·ter·síl)

png |[ Ing ]

countershaft (káwn·ter·syáft)

png |Mek |[ Ing ]

countersign (káwn·ter·sáyn)

png |[ Ing ]

counter signature (káwn·ter sig·néy·tsur)

png |[ Ing ]
:
panibagong lagda bílang garantiya sa bisà ng naunang lagda.

countess (káwn·tes)

png |Pol |[ Ing ]

country (kán·tri)

png |[ Ing ]

country music (kán·tri myú·sik)

png |Mus |[ Ing ]
:
estilo o uri ng popular na musika sa America na sinasaliwan ng malaki at may bagting na instrumento, nagmula sa katutubòng musika ng timog-silangan at musikang koboy ng Kanluran.