cupula


cupula (kú·pu·lá)

png |Ark |[ Esp ]
1:
magaang estruktura sa ibabaw ng simboryo at ginagamit na kampa-naryo : CUPOLA