parola


pa·ró·la

png |Ark |[ Esp farola ]
:
tore na may ilaw at ginagamit na palatandaan sa gabi ng mga magdaragat : BEACON2, CUPULA2, LIGHTHOUSE