dagat


dá·gat

png |Heo |[ Akl Bik Hil Seb Tag Tau War ]
:
malawak na tubig alat na bumabálot sa malakíng bahagi ng rabaw ng mundo at pumapalibot sa kalupaan : MAR, SEA Cf KARAGATÁN

Dagat Adriatico (dá·gat ad·ri·yá·ti·kó)

png |Heg |[ Tag dagat Esp adriatico ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa pagitan ng Italy at tangway Balkan : ADRIATIC SEA

Dágat Aegean (dá·gat i·dyí·yan)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Aegean ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa pagitan ng Gresya at Turkey : AEGEAN SEA

da·gá·tan

png
1:
Heo [dagat+an] lawà
2:
Zoo [Seb] taklóbo.

Dágat Caribbean (dá·gat ka·rí·bi·yán)

png |Heg |[ Tag dágat Ing Caribbean ]
:
bahagi ng Karagatang Atlantic na nása pagitan ng Antilles at ng Gitnang Timog America : CARIBBEAN SEA

Dágat Caspian (dá·gat kás·pi·yán)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Caspian ]
:
lawà na may tubig-alat na nása pagitan ng timog-silangang Europa at Asia : CASPIAN SEA

Dágat Celebes (dá·gat se·lé·bes)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Celebes ]
:
bahagi ng Pacifico sa pagitan ng Celebes at Filipinas : CELEBES SEA, DAGAT SULAWÉSI

Dá·gat Chí·na

png |Heg
:
dagat na bahagi ng Pacifico at nása hanggahan ng China : CHINA SEA

da·gát-da·gá·tan

png |Heo |[ dagat-dagat+an ]

Dágat Ionian (dá·gat a·yó·ni·yán)

png |Heg |[ Tag dagat Ing Ionian ]
:
isang panig ng Dagat Mediteraneo sa timog Italy, silangang Sicily, at Grecia : IONIAN SEA

Dá·gat I·tím

png |Heg
:
dagat sa pagitan ng Europa at Asia at nahahanggahan ng Turkey, Romania, Bulgaria, at Unyong Sobyet : BLACK SEA

Dá·gat Me·di·te·rá·ne·ó

png |Heg |[ Tag dagat Esp Mediterraneo ]
:
dágat na napalilibutan ng Europa, Africa, at Asia : MEDITERÁNEO1, MEDITERRANEAN SEA

da·ga·tón

pnr |[ Seb ]
:
mahiluhin sa biyahe.

Dá·gat Pa·táy

png |Heg
:
lawà na may tubig-alat at nása hanggáhan ng Israel at Jordan : DEAD SEA

Dá·gat Pu·lá

png |Heg
:
dagat sa pagitan ng Egypt at Arabia : RED SEA

Dá·gat Su·la·wé·si

png |Heg |[ Ind ]
:
Dágat Celebes.