mar


mar

png |Heo |[ Esp ]

ma·rá

pnr |[ Bik War ]

ma·ra·bíl·ya

png |Bot |[ Esp mara-villa ]

marabou (má·ra·bú)

png |Zoo |[ Ing ]
:
malakíng stork (Leptoptilos crumeniferus ) sa hilagang Africa.

marabout (má·ra·bú)

png |[ Ara murabit ]
1:
Mus lim na ermitanyo o monghe sa hilagang Africa
2:
monumento na katatagpuan ng libíngan nitó.

ma·ra·ga·yá·man

png |Bot |[ Ilk ]

ma·rag·sâ

png |Gra
:
paraan ng pagbigkas ng salitâ na katulad ng mabilis ngunit may impit sa hulíng patinig, hal salitâ, salapî, larô.

ma·ra·gun·dóng

pnr |[ ma+dagundong ]

ma·rá·han

pnr |[ ma+dáhan ]
:
mabagal, kung kilos o paggawâ ; mahinà, kung paraan ng pagsasalitâ o pakikipagkapuwa-tao : ANÁYAD, BANÁYAD1

ma·ra·hás

pnr |[ ma+dahás ]

ma·rá·hil

pnb |[ Kap Tag ma+dahil ]

ma·ra·i·núg-as

pnr |[ Ilk ]
:
kulay ng pinaghugasan ng bigas o ng tubig-bahâ kapag lumilinaw na.

ma·ra·í·pus

png |Bot |[ Ilk ]

ma·rák

pnr

ma·ra·ká·pas

png |Bot
1:
[Iba] danglíw
2:
[Ilk] amágong.

ma·rá·kas

png |Mus |[ Esp maracas ]
:
instrumentong bilog na kinakalog at may mga butil sa loob.

ma·ra·kó·nig

png |Bot |[ Ilk ]

ma·rál

png |Zoo |[ Seb ]
:
panggabing mammal (Felis minuta ) na malakí nang kaunti sa karaniwang pusa.

ma·rá·lag

png |[ ST ]
:
ginto na pinakamababà ang uri.

ma·ra·lî

pnr |[ ST ]
:
varyant ng madalî.

ma·rá·li·tâ

pnr |[ ma+dalita ]

ma·ra·mâ

pnr |[ Seb ]

ma·ram·dá·min

pnr |[ ma+damdam+ in ]
1:
mabilis tablan at magpakíta ng damdamin gaya ng hiya, galit, at lungkot ; tigib sa matinding damdamin : ARSAGÍD, EMÓSYONÁL2, SENSITÍBO2 Cf TALUSALÍNG
2:
may mabilis na pag-unawa o pagpapahalaga sa damdamin ng iba.

ma·rá·mi

pnr |[ ma+dami ]
:
bumubuo ng malakíng bílang : DÁGHAN, DAKÚL, MANY, MULTIPLÉ, MÚTSO1, WADWÁD2

ma·rá·mot

pnr |[ ma+damot ]
:
ugaling ayaw magbigay o mabawasan ang salapi o ari-arian : DÍMUL, ÍGOT2, IMÓT, KULPÍT, NIGGARD2 Cf MAÍMOT

Ma·ra·náo (ma·rá·naw)

png |Ant
:
varyant ng Maranáw.

Ma·ra·náw

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa paligid ng lawa ng Lanao at kapatagan ng Bukidnon at Lanao : HILOÓNA var Maranáo

má·rang

png |Bot
:
punongkahoy (Artocarpus odoratissimus ) na hindi kalakíhan, sálítan ang makikintab na dahon, habilog ang bunga, at malamán ang pulp na may matinding amoy, katutubò sa Filipinas at marami sa Mindanao.

ma·ra·ngál

pnr |[ ma+dangal ]
:
punô ng dangal o karapat-dapat parangalan : ILÚSTRE, MAHÉSTUWÓSA, MAJESTIC, ONRÁDO

ma·ra·ngá·log

png |Bot |[ Iba Ilk ]

ma·rá·ngit

pnr |[ Mrw ]

ma·ráng·le

png |[ Kap ]

ma·rang·máng

png |[ Ilk ]
:
unahán, unang linya o unang hilera.

ma·rang·yâ

pnr |[ ma+rangya ]
:
may kapansin-pansing rangyâ : ARÀ, PLUSH

ma·ra·nî

pnr |[ ST ]

ma·rá·ni-ra·ní

pnb |[ Mrw ]

ma·rá·pat

pnr |[ ma+dapat ]
:
angkop na katumbas sa laki, uri, o antas, hal marapat na bayad sa serbisyo, marapat na gantimpala sa uri ng produkto : COMMENSURATE

má·ra·pá·tik

png |Zoo |[ Mrw ]

má·ra·pá·tik

png |Zoo |[ Mrw ]

ma·ra·pí·ni

png |Zoo |[ Bik ]

ma·ra·pón

png |[ ST ]
:
kumot na dalawa ang kulay.

ma·rá·rat

png |[ Mar ]

má·ras

png |[ Ted ]
:
pag-aalay ng pagkain sa mga espiritung nangangalaga sa mga pinutol na punongkahoy sa pagkakaingin.

ma·rá·sa

pnr |[ Bik ]
:
sambit ng pagkagulat o pagkasorpresa.

ma·ra·sá·mas

png |Heo |[ Ilk ]
:
buhaghag na lupa.

ma·ras·ca (ma·rás·ka)

png |Bot |[ Ita ]
:
ilahas na cherry (Prunus cerasus marasca ) na may maliliit na bungang nagagawâng alak.

maraschino (ma·ras·kí·no)

png |[ Ita ]
:
matamis na alak, gawâ mula sa marasca.

ma·ra·sík·sik

png |Bot |[ Ilk ]

ma·ra·sí·mas

png |[ War ]

marasmus (ma·ráz·mus)

png |Med |[ Gri marasmós ]
:
pangangayayat at panghihinà nang walang matukoy o tiyak na dahilan, karaniwan sa mga sanggol.

ma·ra·ta·bát

png |[ Mrw ]
:
dangál o labis na pagpapahalaga sa dangal na malimit humantong sa mahabà at madugong alitan ng mga pamilya.

ma·ra·ta·róng

png |Bot |[ Ilk ]

marathon (má·ra·tón)

png |Isp |[ Ing ]
1:
paligsahan sa pagtakbo, karaniwang 42–195 km
2:
alinmang malayuang karera o paligsahan na sumusubok sa tibay ng katawan ng mga kalahok.

ma·ra·wál

pnr |[ ma+dawal ]

Ma·rá·wi

png |Heg
:
lungsod sa Lanao del Sur at kabesera ng lalawigan.

ma·ra·ya·pá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng halaman.

ma·rá·yaw

png |[ Mns ]
:
sagradong ritwal para sa pagtataboy ng masasamâng espiritu.

Mar·ba·rú·bak

png |Mit |[ Bik ]
:
katawagan sa isang demonyo, kasáma sina Nagíni at Araáyan, na may tatlong persona o katauhan.

marble (már·bol)

png |[ Ing ]

marc (mark)

png |[ Ing ]
1:
kinatas na ubas at iba pa
2:
brandi na gawâ sa pamamagitan nitó.

marcato (mar·ká·to)

pnr |Mus |[ Ita ]
:
ukol sa nota, may diin.

march (marts)

pnd |[ Ing ]

March (Marts)

png |[ Ing ]

márco (már·ko)

png |Ark |[ Esp ]
:
kuwadro ng larawan o hamba ng pintuan.

Mardi Gras (már·di grá)

png |[ Fre ]
1:
Martes ng Pananalangin sa mga bansang Katoliko
2:
umaatikabong pagsasayá sa araw na ito.

mar·dí·kas

png |Say
:
sayaw na nagsasadula sa paglalaban ng mga Moro at Kristiyano.

Már·duk

png |Mit
:
sa sinaunang Babilonia, ang pinunòng diyos na naging panginoon ng mga diyos ng langit at lupa.

mar·dyi·nal (már·dyi·nál)

pnr |[ Ing marginal ]
1:
hinggil sa o nakasulat sa mardyin
2:
hinggil sa gilid ; walang-saysáy
3:
hinggil sa minorya sa halalan
4:
sa karagatan, malapit sa baybayin ng isang estado

mare (meyr)

png |[ Ing ]
1:
Zoo anumang babaeng hayop na matanda na
2:
Asn anumang bílang ng malawak na kapatagan sa rabaw ng buwan, na ipinalalagay na karagatan ; o katulad na pook sa planetang Mars.

má·re

png |Kol
:
pinaikling komádre.

mare clausum (méy·ri kló·sum)

png |Bat |[ Lat ]
:
karagatan na nasasaklaw ng isang bansa.

mare liberum (méy·ri lí·be·rúm)

png |Bat |[ Lat ]
:
karagatan na bukás para sa lahat ng bansa.

mar·gá·ha

png |[ Esp margaja ]
1:
abo ng bulkan
2:
buhanging hulmahan.

már·ga·rín

png |[ Ing margarine ]

mar·ga·rí·na

png |[ Esp ]
:
produktong katulad ng mantekilya na gawâ sa dinalisay na langis mula sa gulay, kung minsan, hinahaluan ng tabâ at binabantuan ng tubig o gatas : MÁRGARÍN

mar·gás

png |Bot |[ Mrw ]

marginalia (már·dyi·nál·ya)

png |Mus |[ Ing ]
:
mga notang mardyinal.

marginalize (már·dyi·na·láyz)

pnd |[ Ing ]
:
ituring na hindi mahalaga o walang katuturan.

mar·hó·ya

png |[ ST ]

Maria Clara (mar·yá klá·ra)

png
:
tauhan sa Noli Me Tangere at kasintahan ni Crisostomo Ibarra.

Maria Makiling (mar·yá ma·kí·ling)

png |Mit
:
diwatang nangangalaga sa bundok ng Makiling, Laguna.

Marian (már·yan)

pnr |[ Ing ]
:
sa simbahang Katolika, ukol sa Birheng Maria.

Mariang Alimango (mar·yáng a·li·má·ngo)

png |Lit |[ Maria+na Alimango ]
:
pangunahing tauhan sa kuwentong-bayan na nakapag-asawa ng prinsipe : ABADÉHA

Mariang Basahan (mar·yáng ba·sá· han)

png |Lit |[ Maria+na basâ+han ]
:
pangunahing tauhan sa kuwentong-bayan na nabaliw dahil sa isang nakasisindak na karanasan.

Mariang Palad (mar·yáng pá·lad)

png |Kol |[ Maria+na Pálad ]
:
salsál1 o pagsasalsal.

Mariang Sinukuan (már·yang si·nu· kú·an)

png |Mit |[ Maria+na S+in+uko+an ]
:
diwatang nangangalaga sa bundok ng Arayat, Pampanga.

ma·ri·bal

png |Bot |[ Bik ]

ma·ri·gà

pnr |[ Mrw ]

má·ri·góld

png |Bot |[ Ing ]
:
haláman (genus Tagetes ) na may ginintuan o dilaw na bulaklak.

ma·rí·hu·wá·na

png |Bot Kol |[ Esp marijuana ]
:
haláman (Cannabis sativa ) na may dahong ginagamit na sigarilyo at may epektong narkotiko : CANNABIS, DAMÓ2, DAYM, DOOBIE, KANYAMÓ2, MARY JANE, POT3, TSÓNGKE

ma·ri·ín

pnr |[ ma+diín ]
:
may diin ang bigkas o pagsasalita Cf EMPÁTIKÓ

Ma·ri·kí·na

png |Heg
:
lungsod sa National Capital Region ng Filipinas.

ma·ri·kít

png |[ ma+dikít ]
:
may katangi-tanging dilag o pang-akit, hal marikit na babae : DAINTY2, GALBÓ2

má·ri·má·tso

png |[ Esp marimacho ]

ma·rím·ba

png |Mus
:
uri ng xylophone na mula sa Africa.

ma·rí·na

png |[ Esp ]
2:
Ntk daungan ng maliliit na sasakyang-dagat
3:
piraso ng tela na ikinakabit sa kuwelyo at inilalawit sa likuran.

marinade (má·ri·néyd)

png |[ Ing ]
:
likidong pinagbababaran ng karne, manok, o isda bago lutuin, karaniwang may sukà o toyo, at mga pampalasa.

marinate (má·ri·néyt)

pnd |[ Ing ]
:
ibabad sa marinade.

ma·ri·náw

png |Say |[ Mrw ]
:
sayaw at ritwal ng pagbibinata.

Marinduque (ma·rin·dú·ke)

png |Heg
:
lalawigan sa Timog Katagalugan ng Filipinas, Rehiyon IV.