dalan


dá·lan

png
1:
[Bik Hil Ilk Kap Seb] daán1
2:
[Ifu] limampung bigkis ng palay.

dá·lan

pnd |i·dá·lan, mag·dá·lan Agr |[ ST ]
:
maghasik ng butó o butil.

da·lá·nang

png
2:
Bot [Hil] tékla.

da·lan·dá·lan

png |[ ST ]
:
pasô o taniman ng haláman.

da·lan·dán

png |Bot |[ Ilk Kap Pan Tag ]
:
sitrus (Citrus aurantium ) na may bungang pabilóg, maasim o matamis, at nakakain : BALATSÍNUK, BOLATÍNO, KAHÉL, KALPÎ, KIYÁW1, NARÁNHA, ORANGE, VOLATÍNO

da·lan·dán

pnr |[ Ilk Kap Pan Tag ]
:
kulay na mamulá-muláng dilaw at nása pagitan ng dilaw at pulá sa ispektrum : KAHÉL, NARÁNHA, ORANGE

da·lán·dan

pnd |da·lan·dá·nin, i·da· lán·dan, mag·da·lán·dan |[ Bik War ]
1:
matangay ng agos
2:
magdalá ng isang bagay hábang tumatakbo.

da·lán·dang

png |Zoo |[ Hil ]

da·lán·don

png |Bot |[ Hil Seb War ]

dá·lang

png
1:
pagiging kakaunti : SALIRANGDÁNG2
2:
pagiging malayò o matagal.

da·la·ngá·dang

png |[ Ilk ]
:
varyant ng darangádang1

da·la·ngát

png |Zoo
:
isdang-dagat (Leiognathus daura ) na maliit, maputî, at may pinilakang guhit sa magkabilâng tagiliran.

da·la·ngát

pnr
1:
nakatindig o nangalisag na balahibo

da·lang·dá·lang

png |Ark |[ ST ]
:
rehas o baras na gabay.

da·lang·hí·ta

png |Bot |[ Kap Tag Esp naranjita ]
:
sitrus (Citrus reticulata ) kahawig ng kahel ngunit mas manipis ang balát at may lungtian at makatas na bunga : MANDARIN ORANGE, NARANHÍTA

da·lang·hi·yâ

pnd |da·lang·hi·ya·ín, du·ma·lang·hi·yâ, mag·da·lang·hi·yâ |[ ST dala+ng+hiyâ ]
:
mahiyâ o makaramdam ng hiyâ.

da·lá·ngin

png |[ Kap Tag ]
1:
2:
mga salitâng sadyang inayos upang purihin at parangalan ang sinasamba : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER
3:
seremonyang panrelihiyon na binubuo ng mga dasal : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER

da·la·ngí·nan

png |[ dalangin+an ]
:
pook ukol sa pagdalangin Cf DAMBANÀ, SIMBÁHAN

da·láng-po·ót

png |[ ST dala+na-poot ]
:
kimkim na gálit o poot.

da·la·ngú·rong

png
:
pagkakaingay ng mga tao na nagmamadalî.

da·lán·tá·o

png |pag·da·da·lán-tá·o |Med |[ ST dala+na+tao ]
:
buntis o pagiging buntis : ÉMBARASÓ1, PREGNANCY