daloy


dá·loy

png
1:
3:
patúloy na datíng o labas ng maraming bagay hal ng diwa, isip, kalakal, at iba pa : KORYÉNTE1