stream


stream (is·trím)

png |[ Ing ]
1:
Heo maliit na ilog o batis

streamline (is·trím·layn)

pnr |[ Ing ]
1:
may payak at higit na episyenteng estruktura o organisasyon
2:
Kol pag-kakatanggal sa trabaho.

stream of consciousness (is·trim of kón·syus·nés)

png |[ Ing ]
1:
Sik mga pangyayaring dumadaloy nang tuloy-tuloy sa isipan
2:
Lit estilo sa pagsu-sulat na ipinakikíta na tuloy-tuloy ang isipan at damdamin, at hindi sinasag-kaan ng obhetibong paglalarawan o kumbensiyonal na diyalogo.