damdamin


dam·dá·min

png
3:
anumang pakiramdam na sinasabing hindi bunga ng pag-iisip gaya ng pag-ibig, gálit, o lungkot ; niloloob o anumang nagmula sa puso : FEELING1