dangkal


dang·kál

png
:
súkat ng habà, mulang dulo ng nakaunat na hinliliit hanggang dulo ng nakaunat na hinlalakí ng kamay : DAMÁK2, DÁNGAN, DÁNGAW, DANGÁW1, DAPÁL, SANGÁ3 Cf KARANGKÁL

dang·ká·lan

png |Bot |[ Bik Hil Mag Tag ]
:
punongkahoy (genus Laurus ) na may putî at mabangong bulaklak at tumataas nang 20 m : BANGKÁLAN, BITÁOG, BITAWI, BITOK3, BÍTONG, BUTÁLAW, DANGKÁAN, DÍNGKALÁN, PÁLO MARÍA, PALO MARIA DE-PLAYA, PAMITÁWGEN, TAMBOTAMBOK, VUTÁLAW var dagkálan