sanga


sa·ngá

png
1:
Bot [Bik Hil Ilk Kap Mrw Pan Seb ST War] bahagi ng punongkahoy o haláman na tumutubò sa pinakakatawan at may mga dahon : BRANCH2, PANGÁ5, STEM2 Cf TANGKÁY
2:
bahagi na humihiwalay ng tunguhin o pupuntahan, gaya ng sanga ng ilog at sanga ng lansangan : SANGÁY3
3:
[Iva] dangkal.

sa·ngà

png |Zoo |[ Seb Tag ]

sá·nga

png |Kar |[ Pan ]

sá·ngab

png
1:
pook na naiinitan ng apoy, araw, at katulad
2:
pag-inom nang tuloy-tuloy hábang pinipigil ang paghinga

sa·nga·ba·ná·ta

png |[ Ilk ]

sa·ngág

png |[ ST ]
1:
si·na·ngág bahaw na iniluto sa kaunting mantika at bawang, at malimit inihahain sa almusal : MORISKÉTA TOSTÁDA, SINANGÁG
2:
pagluluto sa kawali : SÁNLAG Cf BUSÁ1 — pnd i·sa·ngág, mag·sa·ngág
3:
paglinis o paggawang dalisay sa ginto
4:
pagpapaliit nang bahagya sa isang bagay.

sa·nga·í·li

png |[ Ilk ]

sa·ngál

png |[ Bik Tag ]

sa·ngál

pnd |ma·sa·ngál, sa·nga·lín
:
matanggal o tanggalin ang malakíng sanga ng punongkahoy.

sa·ngál

pnr

sa·nga·lí

png |[ ST ]
:
pagpútol sa yerba o pagbúnot sa kaunting bahagi nitó.

sang-a·ná·kan

png |[ ST ]
:
mga hayop na ipinanganak sa iisang anakan.

sa·ngán·da·án

png |[ sanga+ng+ daán ]

sang-á·ngaw-á·ngaw

png |[ ST ]
:
kasabihang katumbas ng walang-hanggan.

sang-a·nó

png |[ ST ]
:
karaniwang nása anyong “di sasang-ano, ” isang mahirap masabing kabuuan.

sa·ngáp

png
1:
pag-inom nang ninanamnam ang sarap
3:
paglalápat o pagpapasok nang maayos ng isang kahoy sa isang bútas na ginawâ sa haligi.

sa·nga·pú·lo

pnr |Mat |[ Ilk ]

sa·ngát

png |[ Ilk ]
:
paglunsad mula sa bangka túngo sa pampáng.

sá·ngat

png |[ Kap Tag ]
2:
Kar aáb
3:
suporta o tukod ng anu-man upang hindi mabuwal o mahulog
4:
Ana hugpungan ng mga butó na naiikot
5:
[Ilk] pagpapahayag ng puna o matinding hindi pagsang-ayon.

sáng-at

png |[ Ilk ]
:
paglalagay ng anuman sa itaas.

sang-áw

png |[ Ilk ]
:
singásing1 — pnd sang-a·wán, su·mang-áw.

sa·nga·wa·lí

png |[ ST ]
:
bagay na katulad ng isang mahalagang bato.

sa·ngáy

png
1:
kasapi o bahagi ng lawas o sistema
2:
Kom kompanya na pag-aari ng isa pang entidad ang kabuuan o bahagi nitó : AFFILIATE2, AGENCY2, BRANCH1, SUBSIDIYÁRYO2
4:
dibisyon ng isang pamilya
5:
[Hil Seb ST War] tokáyo.

sá·ngay

png |Bot |[ Bik ]
:
tindalò, tindaló.

sa·nga·yár

png |[ ST ]
:
pagkaladkad ng isang bagay.

sang-á·yon

png |pag·sang-á·yon
1:
kilos o paraan ng pagpayag o pagpa-nig sa isang panukalà o isyu : DÁTAL1, KUMPORMIDÁD2, PAHINÚHOD, TANGGÁP2,2
2:
sa isang halalan, ang boto ng pabór.

sang-á·yon

pnb
:
alinsunod var ayon sa, ayon kay