dapan


da·pán

png |Ana |[ Ilk Kap Pan ]

da·páng

png |[ ST ]
:
paglakad nang patumba-tumba at pabangon-bangon.

dá·pang

png |Ntk |[ Tau ]
:
bangkang walang katig Cf LUNDÁY

da·pâng-ha·bâ

png |Zoo
:
maliit hanggang malakí-lakíng isdang-alat (family Cynoglossidae ) na sapád ngunit bahagyang pahabâ ang katawan, walang palikpik pektoral at nakadugtong sa buntot ang mga palikpik sa likod at sa tiyan : DAPÂNG-TSINELAS, TONGUE SOLE

da·pâng-tsi·ne·las

png |Zoo