dating


da·tíng

png
1:
[ST] pagsapit sa isang pook sa isang takdang panahon : ABÓT, DATÁL, DUMTÉNG, ISABÍ
2:
[ST] pagkakataon o panahon ng pagkakaroon ng regla ng babae
3:
Kol epekto sa pandinig, paningin, pandama, o persepsiyon.