dawat


dá·wat

png
1:
[Bik] pag-abot o pagkuha sa pamamagitan ng mahabàng patpat dahil hindi maabot ng nakaunat na kamay — pnd i·dá·wat, mag· dá·wat, man·dá·wat
2:
[Bik] ulan na patigil-tigil
3:
[Ilk] hilíng1
4:
[Seb] tanggáp1