diin


di·ín

png
1:
lakas o bigat ng pagkapa-tong o pagkadaiti sa isang bagay : ISTRÉS1, TUÓN2 Cf PRESYUR
2:
Gra pagbi-bigay ng bigat sa isang pantig sa pagbigkas ng salita : ACCENT2, ISTRES1
3:
Gra lakas, bigat, o linaw sa isang pangungusap o salitâng ibig bigyan ng halaga : ACCENT2, ISTRES1 — pnr ma·ri·ín. — pnd di·i·nán, i·di·ín, i·pan·di·ín

di·ín

pnb |[ Hil Seb ]