dona


dó·na

pnr |[ ST ]

doña (dón·ya)

png |[ Esp ]

doña alicia (dón·ya a·lís·ya)

png |Bot |[ Esp doña ]
:
cultivar (Mussaenda ‘Doña Alicia’ ) na mapusyaw na pink ang braktea at dilaw ang bulaklak.

doña aurora (dón·ya aw·ró·ra)

png |Bot |[ Esp ]
:
cultivar (Mussaenda ‘Doña Aurora’ ) na 4 m ang taas, malapad ang dahon na may maikling tulis sa dulo, may bulaklak na maliit na tíla túbo na bumubukad sa limang habilóg na talulot at kulay manilaw-nilaw na dalandan, isang cultivar na katutubò sa Filipinas.

do·na·dór

png |[ Esp ]

doña esperanza (dón·ya és·pe·rán·za)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Esperanza’ ) na may kremang isahang braktea na mamulá-mulá ang gilid.

doña gining imelda (dón·ya gí·ning i·mél·da)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Gining Imelda’ ) na may maramihang braktea na kulay krema na nahahaluan ng pink.

doña hilaria (dón·ya hi·lár·ya)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Hilaria’ ) na may maramihang braktea na pink.

doña leonila (dón·ya le·yo·ní·la)

png |Bot |[ Esp ]
:
palumpong (Mussaenda ‘Doña Leonila’ ) na nakabilot o nakatiklop ang putîng braktea at higit na malaki sa doña aurora.

doña luz (dón·ya luz)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Luz’ ) ng M. Doña Aurora at M. Doña Trining na may matingkad na rosas at maramihang braktea.

doña maria clara (dón·ya mar·yá klá·ra)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Maria Clara’ ) na matingkad na rosas ang braktea.

doña paciencia (dón·ya pa·sén·si·yá)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Paciencia’ ) na may maramihan at nababatikan na pink na braktea.

doña queen sirikít (dón·ya kwin si·ri·kít)

png |Bot |[ Esp ]
:
isang hybrid (Mussaenda ‘Doña Queen Sirikit’ ) na may kremang maramihang braktea.

do·nas·yón

png |[ Esp donación ]
:
anumang bagay na ibinigay nang kusa sa isang pondo o institusyon : DÓLOT1, DONATION, LAGOM5, LÁGUM2 Cf AMBÁG

dó·nat

png |[ Ing doughnut ]
:
tinapay na hugis malakíng singsing at gawâ sa itlog, arina, gatas, at pampalasa : DOUGHNUT

donation (do·néy·syon)

png |[ Ing ]

doña trining (dón·ya trí·ning)

png |Bot |[ Esp ]
:
palumpong (Mussaenda erythrophylla ) na matingkad na pink ang bulaklak, at kahawig ng doña aurora at doña leonila, katutubò sa India at ipinasok sa Filipinas pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.