drop


drop (drap)

png |[ Ing ]
3:
bagay na kahugis ng patak ng likido
4:
taguán ng ilegal o nina-kaw na gamit
5:
Med pinakamaliit na maaaring ihiwalay na kantidad ng likido.

drop (drap)

pnd |[ Ing ]
1:
ipatak ; ibagsak ; ihulog

dropper (drá·per)

png |[ Ing ]
:
kasangkapan para sa unti-unting pagpapatak ng likido, hal pagpapatak ng gamot sa súgat o sa matá : GOTÉRA, PAMATÁK