patak


pa·ták

png |[ Bik Kap Pan Seb Tag War ]
:
paisa-isang tulo ng likido : DROP1, GÓTA1, PÍYO, SAÍKIS, SÁTEK, TAGDÒ, TEDTÉD1, TÉRTER2 — pnd i·pám·pa·ták, i·pa·ták, mag·pa·ták, pa·ta·kán, pu·ma·ták.

pa·ta·kà

png |[ Hil ]
:
pahayag na ires-ponsable.

pa·tá·kad

png |[ Ilk ]
:
pag-aari ng mag-asawa.

pa·ta·ká·ran

png |[ ST pa+takad+an ]
:
pundasyón ng posteng bato.

pá·ta·ka·rán

png |[ pa+takad+an ]
1:
pinagtibay na kautusan na dapat tuparin ng mga tao na bumubuo ng isang pangkat at katulad, alang-alang sa pangkalahatang kapakanan, pasilidad, at iba pa : POLICY1, POLISÍYA
2:
paraan ng pagkilos na pinagtibay at ipinatutupad ng pamahalaan, pinunò, partidong politikal, at iba pa : POLICY1, POLISÍYA

pa·tak·bá

png |[ Pan ]

pa·tak·bú·hin

pnr |[ pa+takbo+hin ]
1:
mura ang halaga dahil madalîng masira
2:
madalîng masira.

pa·tak·dâ

png |[ pa+takda ]
:
pamilang na nagsasabi ng tiyak na bílang o halaga, hal pipíso, tatlúhan.

pa·tak·dà·an

png |[ ST pa+takda+an ]
:
patnubay o listahan ng mga takda.

pa·ta·kíl·ya

png
:
sisidlang metal, isi-nasabit sa baywang, at lalagyan ng mga bagay na ayaw mabasâ.

pa·tak·síl

pnb |[ pa+taksil ]
:
sa paraan ng taksil.

pa·ták·tul

png |Bot |[ Kap ]

pa·ták-u·lán

png
:
tulò ng ulan : RAINDROP

pa·tak·yâ

png