dungaw


dung-áw

png |[ Ilk ]
1:
Lit Mus awit bí-lang papuri sa isang yumao
2:
dalamhatì — pnd dung-á·wan, mag· dung-áw.

dú·ngaw

png |pag·dú·ngaw |[ Bik Pan Seb Tag War ]
:
pagtingin sa labas o pagpapakíta ng sarili mula sa bintana, barandilya, at iba pang katulad nitó, na ang gawing itaas lámang ng katawan ang nakalabas : GÁWA1, TANDÓ Cf SÚNGAW1 — pnd du·mú·ngaw, du·ngá·win, ma·nú·ngaw.

du·nga·wán

png |[ dungaw+an ]
:
bintana o isang nakabukás na bahagi ng bahay na maaaring gamitin sa pagdungaw Cf DURUNGÁWAN