duro


du·rò

png
1:
bútas na gawâ ng anu-mang matulis na bagay var dúro2
3:
pagdomina sa isang tao, kasabay ng pagtuturò ng daliri
4:
pagsalat gamit ang daliri — pnd du·mu·rò, du·rú·in, i·pan· du·rò, man·du·rò.

dú·ro

png
1:
[ST] pagtatawág para mabilí ang paninda
2:
[ST] varyant ng durò1
3:
Zoo [Mag] bálang1

dú·ro

pnr |[ Esp ]
:
matigas o tigib sa tigás.

du·róg

pnr
1:
pinagpira-piraso nang maliliit ; pinong-pino na párang pulbos : DALASÂ, GADGÁD, HALABÓK1, KUSÁT, LALÁG1, LÉLAG, MUYÁG2, PISÓT1, PULPÓL2
3:
Kol lasing sa droga.

du·róg

png
1:
[Bik Iba War] pagsisi-ping para magkarát
2:
[Ilk] pagtukso na gumawâ ng masamâ.

dú·rog

png
:
pagpino sa isang bagay sa pamamagitan ng dikdik, bayó, giling, hampas, halò, at katulad : BÚGBOG, DÚGMOK — pnd du·mú·rog, du·rú·gin, ma·dú·rog.

dú·rok

pnd |du·mú·rok, du·rú·kin, i·dú·rok, i·pan·dú·rok, mag·dú·rok |[ ST ]
:
maghanap ng isang bagay sa tubig sa pamamagitan ng kahoy na mahabà.

dú·rol

png
1:
súkat sa ilalim ng isang bútas na hindi kalaliman
2:
[ST] pagtatanim ng palay, o paglilipat nitó
3:
[ST] paglalagay ng tanda sa pamamagitan ng guhit, ukit, tulos, o anumang bagay upang pagbatayan ng pagsisimula o paglalapatan ng isang gawâ.

du·rón

png |Zoo |[ Pan ]

dú·ron

png |Zoo |[ Bik War ]

du·ró·ot

pnr |[ ST ]
1:
napakadilim ng langit

du·rót

pnr |[ ST ]
:
walang panahon sa anumang bagay.