elektrisidad


e·lék·tri·si·dád

png |[ Esp electricidad ]
1:
Ele anyo ng enerhiya mula sa kargadong mga particle tulad ng electron at proton, bílang hindi gumagalaw na natipong karga o dumadaloy na koryente (symbol I ) : DAGÍTAB2, ELECTRICITY
2:
Ele pinagkukunan ng koryente para sa pag-iinit o pag-iilaw : DAGÍTAB2, ELECTRICITY
3:
kalagayan ng masidhing emosyon o tensiyon : DAGÍTAB2, ELECTRICITY