enerhiya


e·ner·hí·ya

png |[ Esp energía ]
2:
elektrisidad, hangin, init, at katulad : ENERGY
3:
Pis kapasidad ng matter o radyasyon upang magdulot ng gawâ (symbol E ) : ENERGY
4:
paraan ng pagdudulot ng gawâ mula sa mga metodong pisikal o kemikal : ENERGY