elemento


é·le·mén·to

png |[ Esp ]
1:
Kem Pis substance na hindi maaaring hatiin upang gawing higit na simpleng mga substance ; o alinman sa apat na mga substance (lupa, tubig, ha-ngin, at apoy ) sa sinauna at midyibal na pilosopiya : ÉLEMÉNT
2:
sangkap o bahagi ng isang kabuuan : ÉLEMÉNT
5:
sa Eukaristiya, ang tinapay at alak : ÉLEMÉNT