element


é·le·mént

png |Kem Pis |[ Ing ]

é·le·men·tál, e·le·mén·tal

pnr |[ Esp Ing ]
1:
kaugnay ng apat na elemento
2:
may kaugnayan sa kapangyarihan ng kalikasan
3:
maihahambing sa puwersa ng kalikasan
4:
Kem hindi compound

elementary (él·e·mén·ta·rí)

pnr |[ Ing ]

e·le·men·tár·ya

pnr |[ Esp elementa-ria ]
2:
ukol sa pinakabatayang kaalaman hinggil sa paksa : ELEMENTARY
3:
mababàng paaralan : ELEMENTARY
4:
Kem hindi nabubulok ; hindi na maaaring hatiin sa lalong payak na bahagi : ELEMENTARY

elementary school (é·le·men·ta·rí is· kúl)

png |[ Ing ]
:
mababàng paaralán.

é·le·mén·to

png |[ Esp ]
1:
Kem Pis substance na hindi maaaring hatiin upang gawing higit na simpleng mga substance ; o alinman sa apat na mga substance (lupa, tubig, ha-ngin, at apoy ) sa sinauna at midyibal na pilosopiya : ÉLEMÉNT
2:
sangkap o bahagi ng isang kabuuan : ÉLEMÉNT
5:
sa Eukaristiya, ang tinapay at alak : ÉLEMÉNT