estruktura


és·truk·tú·ra

png |[ Esp estructura ]

es·trúk·tu·rál

pnr |[ Esp estructural ]
:
may kinalaman sa estruktura.

es·truk·tu·ra·lís·mo

png |[ Esp estructuralismo ]
:
isang paraan ng pagsusuring phenomenon gaya sa lingguwistika, antropolohiya, sikolohiya, at panitikan at may pangunahing katangian na pagsalungatin ang mga elemento ng penomenon sa loob ng isang sistema ng oposisyong binaryo.