europa


Europa (yu·ró·pa)

png
1:
Heg [Esp] kontinente sa hilagang bahagi ng daigdig : EUROPE
2:
Heg [Esp] Kontinenteng Europa, hindi kabílang ang Britanya : EUROPE
3:
Pol [Esp] European Union : EUROPE
4:
Mit [Gri] prinsesa ng Phoenicia na dinukot ni Zeus
5:
Asn [Ing] satellite II ng Jupiter at isa sa mga buwan na tinaguriang Galilean moon.