europe


Europe (yú·rup)

png |Heg |[ Ing ]

European (yú·ru·pí·yan)

png |Ant |[ Ing ]
1:
katutubò ng Europe ; tao na naninirahan sa Europe
2:
tao na putî
3:
tao na interesado sa mga usapin tungkol sa Europe.

European (yú·ru·pí·yan)

pnr |Ant Lgw |[ Ing ]
:
may kinaláman sa mga bansa, mamamayan, wika, at kultura ng Europa.

European Community (yú·ru·pí·yan kom·yú·ni·tí)

png |Ekn Pol |[ Ing ]
:
European Union Cf EC

European Union (yú·ro·pí·yan yú· nyun)

png |Ekn Pol |[ Ing ]
:
organisasyon ng mga bansa sa Kanlurang Europa na naglalayong itaguyod ang kapakanang panlipunan at pang-ekonomiya nitó : EUROPA3, EUROPEAN COMMUNITY Cf EU2