fahrenheit


Fahrenheit (fá·ren·háyt)

png |[ Ing ]
:
yunit ng temperatura sa eskalang Fahrenheit Cf F1

Fahrenheit scale (fá·ren·háyt is·kéyl)

png |[ Ing ]
:
eskala ng temperatura na nagyeyelo ang tubig kung nása 32° at kumukulo kung nása 212° sa loob ng normal na kondisyon.