fan


fan

png |[ Ing ]

fanatic (fa·ná·tik)

png pnr |[ Ing ]

fanaticism (fa·ná·ti·sí·sim)

png |[ Ing ]

fancy (fán·si)

png |[ Ing ]

fandango (fan·dáng·go)

png |Say |[ Esp ]

fán·di-fán·di

png |[ Ted ]
:
mga banderitas kung may pista o kasalan.

fán·di né·dol

png |[ Tbo ]
:
palda na yarì sa abaka, may iba’t ibang dekorasyon, at higit na makulay kaysa teduyung.

fan·fa·ní·lag

png |[ Ifu ]

fanfare (fán·feyr)

png |[ Ing ]
1:
Mus maikling musikang panseremonya na tinutugtog sa instrumentong brass, karaniwan upang ipakilála ang isang bagay o tao na mahalaga
2:
maingay at magarbong kasayahan.

fang

png |Zoo |[ Ing ]

fa·ngá·rak

png |[ Ted ]
:
pangyayari na nahuhulaan.

fá·ngaw

png |[ Bon ]
:
basket na isinasakbat sa magkabilâng balikat, may mga hiblang nakasuson, at ginagamit sa paglalakbay.

fán·tad

png |[ Ted ]
:
paglalakad sa dalampasigan.

fantastic (fan·tás·tik)

pnr |[ Ing ]

fantasy (fán·ta·sí)

png |[ Ing ]