pangil


pá·ngil

png
1:
Zoo isa sa mahahabà at matutulis na ngipin ng makaman-dag na ahas : BÁNGKIL, FANG, KOLMIL-YO, PANIGBÍ, PASUÍT
2:
Ana Zoo isa sa apat na matutulis na ngipin, higit na nakikíta sa mga áso, at may isa ang bawat magkabilâng gilid ng panga : BÁNGKIL, FANG, KOLMILYO, PANIGBÍ, PASUÍT

pa·ngi·lá·gan

pnd |[ pang+ilag+an ]
:
iwasan dahil kinatatakutan.

pa·ngí·lak

png |[ pang+ilak ]
1:
paggawâ ng ilak1 var pangingilák
2:
ang salaping nakuha sa gayong paraan.

pa·ngi·lán

png |Zoo

pa·ngí·lap

png |[ ST ]
:
pagiging mahi-yain.

pa·ngi·lím

png |[ ST ]
:
pagpilipit o pag-bubuhol ng isang bagay.

pa·ngí·lin

png |[ pa+ngílin ]