frame


frame (fréym)

png |[ Ing ]
3:
anumang batayang estruktura
4:
suporta ng salamin
5:
lakí o mismong estruktura ng isang hayop o haláman
7:
kaayusan ng isang plano o sistema
8:
pansamantalang lagay ng pag-iisip o kaisipan
9:
partikular na imahen o eksena sa pelikula o telebisyon.

frame (fréym)

pnd |[ Ing ]
1:
ilagay sa kuwadro
2:
balangkasin sa iisang disenyo o plano
3:
iangkop ; itugma

frame up (fréym ap)

png |Kol |[ Ing ]
:
sápakátan, lalo na upang idiin ang walang kasalanan.

framework (fréym·work)

png |[ Ing ]
1:
anumang estruktura na sumasalalay