frog


frog (frag)

png |Zoo |[ Ing ]

frogman (frág·man)

png |[ Ing ]
:
tao na bihasà sa pagsisid at may kasuotan at kagamitang pang-ilalim ng tubig.

frogmouth (frág·mawt)

png |Zoo |[ Ing ]