palaka


pa·la·kâ

png |Zoo |[ Iva Tag ]
:
amphibian (order Anura ) na walang buntot, mahabà ang binti na ginagamit sa paglundag, makinis ang balát, at nananahan sa tubigan : ÁMBAK2, BÁBAK4, BAKÎ, FROG, PAKÂ3, PAKLÂ2, PATÁNG3, RÁNA, TALAPÁNG, TÓFI, TUGÁK Cf TUKÁK

pa·lá·kad

png |[ pa+lákad ]
1:
pakiusap na ayusin
2:
paraan ng pangangasiwa.

pa·la·kâng-lá·ngit

png |Zoo |[ ST palaka+ng+langit ]
:
butete na ipinapanganak sa unang búhos ng ulan.

pa·la·ká·pak

png |[ Seb ]

pá·la·ká·san

png |[ pa+lakas+an ]
1:
paggamit ng impluwensiya para makahingi ng pabór o para manaig

pa·la·kát

png |[ ST ]
1:
sigaw o hiyaw na hindi gaanong malakas
2:
Bot malagkit na dagta ng balakbak at balát ng punongkahoy o ng balát ng bungangkahoy.

pa·lá·kat

png
:
sigaw o hiyaw kung may masakít sa katawan o may hindi maiwasang gálit Cf PALAHAW

pa·la·káw

png |[ ST ]
:
silong lubid sa dulo ng isang tagdan o poste at ipinanghuhuli ng pusa, áso, o ibon.

pa·lá·kay

png |Agr |[ Ilk ]

pa·la·ká·ya

png |Psd |[ pa+lakáya ]
1:
pangingisda sa dagat
2:
mga gamit sa gawaing ito.