gaha


ga·hà

png |[ Tau ]

ga·hâ

png |[ Bik ]
1:

ga·hák

pnr

ga·há·man

png
:
tao na sakim, mapag-imbot, at mapangamkam.

ga·háng

png |[ ST ]
:
palamuting borda sa damit, paggawâ ng borda.

ga·ha·sà

png |pang·ga·ga·ha·sà
1:
Bat pagkarat ng laláki sa babae sa pamamagitan ng puwersa, pananakot, o pag-abuso ng awtoridad at kung wala sa katinuan, walang malay, o may edad dose anyos pababâ ang biktima : ABÚSO5, ESTÚPRO, HÁLAY2, PAGPÚGAY2, PAGSASAMANTALA2, PANG-AABUSO2, PANDADAHÁS2, RAPE, VIOLATION3
2:
pag-atakeng seksuwal sa sinumang tao sa pamamagitan ng paggamit ng kaniyang katawan o anumang bagay : ABÚSO5, ESTÚPRO, HÁLAY2, PAGPÚGAY2, PAGSASAMANTALÁ2, PANG-AABÚSO2, PANDADAHÁS2, RAPE, VIOLATION3 — pnd ga· ha·sá·in, gu·ma·ha·sà, máng·ga·ha·sà.

ga·ha·sà

pnr |[ ST ]
:
mabilis at tahas, karaniwang hindi wastong paraan ng kilos o ugali.

ga·háw

pnr |[ Tag ]
:
wala sa loob ang ginagawa.