gahi


ga·hì

png
1:
marka ng pagkasirà, lalo na sa kahoy
3:
[Seb] tigás1-2 katigásan
4:
[ST] pagbibilad sa araw ng dahong gagamiting panggamot sa maysakít
5:
Bot [ST] ugat na mata-pang ang amoy tulad ng tugî.

ga·hî

pnr
:
nagsisimulang malanta Cf KULUNTÓY

gá·hid

pnd |ga·hí·dan, ga·hí·din, gu·má·hid psd |[ ST ]
:
higitin at itaas ang lambat mula sa ilalim ng tubig.

ga·hí·lang

png |Bot |[ Ifu ]

ga·hín

png
1:
ikaapat na bahagi ng isang salop Cf TSÚPA
2:
[Seb Tag] pagkakaroon ng bahagi sa anuman.

ga·hi·na·nán

png |[ ST ]
:
lalagyan o sisidlan na kasiya ang sangkapat na salop.

ga·hís

pnr
1:
ginapi ng lakas o kapangyarihan
2:
ginahasa, pinagsamantalahan2
3:
[ST] sumalungat o tumanggi.

gá·hit

pnd |gu·má·hit, mang·gá·hit |[ ST ]
1:
bunutin ang damo sa taníman
2:
ubusin ang inúmin.