galaw


ga·láw

png
1:
[Pan Tag] kílos
2:
masining na pagkilos o pagganap ng isang artista kung umaawit, nagsasayaw, o nagsasalita
3:
paghawak o paghipo na hindi kailangan : LIKÓT4
4:
[Pan Tag] birò1
5:
Kol umít
6:
pagkakaroon ng seksuwal na karanasan — pnr na·ga·láw — pnd ga·la·wín, gu·ma·láw.

gá·law

png
1:
[ST] mga harang ng kandado at pinto
2:
[Pan] tinik na inilalagay sa mga punò upang hindi maakyatan.

ga·la·wád

png |[ ST ]
1:
pagtataas o pag-iinat ng mga bisig
2:
dalahing nakapatong sa mga bisig Cf SANGGALAWÁD

ga·lá·wan

png |[ ST ]
1:
sisidlang may takip
2:
Agr lupain na maaaring tamnan ng iba’t ibang bagay
3:
anumang bagay na ginagamit na panlibang sa mga batà : HUGÉTE

ga·la·wáng

png |[ ST ]

ga·lá·wang

png |[ ST ]
:
iwagwag ang kamay.

ga·láw·gá·law

png |[ Pan ]

ga·law·gáw

pnr

ga·law·gáw

png
:
nakakikiliting pakiramdam sa talampakan var gilawgáw

ga·la·wíd

png
1:
anumang uri ng insidente o okasyon
2:
bagay na naging dahilan ng pagkahulí.

ga·la·wír

png |[ ST ]
:
anumang hawakán.

ga·lá·wit

pnr |[ ST ]
:
hindi makasugat o makasakít.