gamos


ga·mós

pnr |[ ST ]

ga·mós

png |[ Hil Seb War ]
:
inasnan o binuro gaya ng isda at karne : GINAMÓS1

gá·mos

png
1:
Med galos sa mukha
2:
[ST] sapilitang pagtupad ; pagtupad o pag-iral ng tungkuling moral
3:
[Bik] pisíl
4:
[Pan] pagbagsak ng bató sa isang bagay — pnd ga·mú·sin, gu·má·mos.