gasang


ga·sáng

png |[ ST ]
:
varyant ng gásang1-3

gá·sang

png
1:
pira-pirasong graba o bató ; batóng duróg var gasáng
2:
piraso ng duróg na kabibe
3:
salungat na agos sa ilalim ng dagat o malalakíng alon na sumasalpok sa dalampasigan var gasáng
4:
Bot [Bik] halámang dagat na hugis korales
5:
[Ilk] angháng — pnr na·ga·sáng
6:
[Mrw] kawan ng isda
7:
[Seb] látak
8:
sa Quezon, sígay
9:
[Hil Seb] abó para sa paggawâ ng asin
10:
[ST] pagdurog ng butó at lumilikha ng ingay na tulad ng kaskaho.