gatas


ga·tás

png |[ ST ]
:
daan o daanan.

gá·tas

png |Bio |[ Bik Hil Ilk Kap Mag Mrw Pan Seb Tag War ]
:
masustansiya at maputîng likidong lumalabas sa súso ng babaeng mammal bílang pagkain ng kanilang supling : GÁTTOK, LÉTSE, MILK — pnd ga·tá·san, gu·má·tas, mang·gá·tas.

ga·ta·sán

png |[ ST ]
:
lupang ginagamit na daanan.

ga·tá·san

png |[ gátas+an ]
1:
pinagkukunan ng gatas
2:
Kol tao na hinuhuthutan o hinihingan ng salapi
3:
Zoo [Seb] arabán.

ga·tás-ga·tás

png |Bot

gá·tas-gá·tas

png |Bot
:
uri ng yerba (Euphorbia pilulefera ) at nagagamit ang dahon bílang sangkap sa paggawâ ng sigarilyo.