gatgat


gat·gát

png
:
tíla yupi o hiwa na marka sa balát o rabaw, hal gatgat sa rehas, gatgat sa dulo ng tornilyo : GITLÍ, GITLÍNG1, NOTCH, TIPÒ Cf AGAT-ÁT