tipo


ti·pò

png

ti·pô

png |[ Bik ]

ti·pô

pnr |[ Bik Hil Tag ]
1:
may yupi
2:
maraming ukà.

tí·po

png
1:
pangkat o uri ng mga bagay o tao na may parehong katangian : TYPE
2:
tao, bagay, o pangyayaring nagsisilbing larawan o simbolo ang katangian ng iba o ng isang pangkat : TYPE
3:
sa pagli-limbag, piraso ng metal na may nakaangat na letra o titik sa itaas na rabaw o mga nakalimbag na titik na likha nitó : TYPE
4:
kasangkapan para sa alinmang gilid ng medalya o barya : TYPE
5:
Bio organismong mayroon o kabílang sa may mahalagang katangian ng pangkat nitó : TYPE

tí·po

pnr |[ ST ]
:
walang ngipin.

ti·pó·gra·pí·ya

png |[ Esp tipografía ]
:
sining o pamamaraan ng paglilimbag.

tí·pol

png |Zoo
:
ibon (Grus Antigone sharpei ) na mahabà ang leeg at binti, walang balahibo ang ulo, at nakatatawid sa ilog sa pamamagitan ng paglangoy at paglakad : BIBÍRAW, CRANE3, GRÚLYA

ti·po·lo·hí·ya

png |[ Esp ]
:
pag-aaral at interpretasyon ng mga tipo, lalo na sa Bibliya : TYPOLOGY

tí·pon

png
1:
pag·ti·tí·pon pagsasáma-sáma ng mga tao o mga bagay : IMPÓN, ÓRDON, TÍGOM, TÍROK Cf LÍKOM1
2:
ka·ti·pú·nan pagpilì ng mga bagay upang pagsamá-samáhin alinsunod sa uri, antas, at katulad na pamantayan, gaya sa katipúnan ng mga akdang pampanitikan : IMPÓN, KOLEKSIYÓN4, ÓRDON, TÍGOM, TÍROK var ípon

ti·póng

png |Bot |[ Bik ]
:
búko ng niyog.

tí·pon-tí·pon

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]

tí·pos del pá·is

png |Sin |[ Esp ]
:
sa sining biswal, mga tao na nakabihis ng kanilang pang-araw-araw na kasuotan o gumagawâ ng kanilang kinaugaliang trabaho.

ti·póy

png |[ Hil ]
1:
2:
[War] bigay palà ; pabuyà.

tí·poy

png |[ Ilk War ]